dot dot
เครื่องมือเบื้องต้นในการประเมินภาวะตัวเตี้ย

 

ก่อนที่เราจะรู้ว่า เด็กตัวเตี้ยหรือไม่ ควรมาทำความรู้จักกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตกันก่อน

กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต (Growth Curve) คืออะไร?

กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต เป็นเครื่องมือเบื้องต้นที่ใช้ในการติดตามพัฒนาการและประเมินภาวะการเจริญเติบโตของเด็กตามเพศ อายุ และเชื้อชาติ โดยแสดงออกมาในรูปกราฟ สำหรับประเทศไทยกราฟนี้พัฒนามาจากข้อมูลประชากรเด็กไทยของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อายุตั้งแต่ 1 วัน จนถึงอายุ 19 ปี

กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย แยกตามเพศและอายุ ดังนี้ 

    -  กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กหญิง (สีชมพู) อายุ 0-36 เดือน

    -  กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กหญิง (สีชมพู) อายุ 2-19 ปี

    -  กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กชาย (สีฟ้า) อายุ 0-36 เดือน

    -  กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กชาย (สีฟ้า) อายุ 2-19 ปี

กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต เป็นเส้นกราฟที่ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ เส้นกราฟกลุ่มล่างจะแสดงน้ำหนัก (กิโลกรัม) และเส้นกราฟกลุ่มบนจะแสดงความสูง (เซนติเมตร) โดยมีแกนนอนเป็นอายุ ได้แก่ 0-36 เดือน (1 ช่องย่อยเท่ากับ 1 เดือน) และอายุ 2-19 ปี (1 ช่องย่อยเท่ากับ 3 เดือน) และมีเส้นกราฟเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) ที่ 3, 10, 25, 50, 75, 90 และ 97 ทั้งส่วนของน้ำหนักและความสูง ของเพศและอายุเดียวกันเป็นตัวเปรียบเทียบว่าเด็กมีพัฒนาการเจริญเติบโตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หรือสูงกว่า หรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

วิธีการใช้กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต

เลือกกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตตามเพศ (สีชมพูสำหรับเด็กหญิง หรือสีฟ้าสำหรับเด็กชาย) และอายุ (0-36 เดือน หรือ 2-19 ปี) ให้ถูกต้อง จากนั้นให้นำความสูง (เซนติเมตร) และน้ำหนัก (กิโลกรัม) ของเด็ก ณ อายุที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มากำหนดจุดลงบนกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต เช่น เมื่อเด็กอายุ 8 ปีมีน้ำหนัก 25 กิโลกรัม ความสูง 65 เซนติเมตร ให้ลากเส้นแนวตั้ง (ขนานกับแกนตั้ง) ที่อายุ 8 ปี ขึ้นไปตัดกับเส้นแนวนอน (ขนานกับแกนนอน) ที่น้ำหนัก 25 กิโลกรัม และที่ความสูง 65 เซนติเมตร จะได้จุดตัดระหว่างอายุกับน้ำหนัก 1 จุด และจุดตัดระหว่างอายุกับความสูงอีก 1 จุด ให้ทำเช่นเดียวกันเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะได้กราฟการเจริญเติบโตของเด็กทั้งส่วนที่แสดงเป็นน้ำหนัก (กราฟช่วงล่าง) และส่วนที่แสดงเป็นความสูง (กราฟช่วงบน)  จากนั้นพิจารณาดูว่ากราฟการเจริญเติบโตของเด็กมีแนวโน้มเป็นไปตามเส้นกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่เท่าไร และมีแนวโน้มว่าจะลดลงหรือเพิ่มขี้นจากเดิมหรือไม่

เด็กเข้าข่ายตัวเตี้ยหรือไม่?

เพื่อให้เข้าใจอย่างง่ายๆ และเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะขออธิบายความหมายของเปอร์เซ็นต์ไทล์ดังนี้

ความสูงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ N คือการนำเด็กอายุและเพศเดียวกัน 100 คน มายืนเรียงแถวเป็นตอนแนวลึกตามลำดับความสูง โดยให้เด็กคนที่มีความสูงสูงที่สุดยืนเป็นหัวแถวหรือเป็นคนที่ 1 และเด็กคนที่มีความสูงสูงรองลงมายืนเป็นคนที่ 2, 3, 4,…….., 100 ตามลำดับ แล้วดูว่าเด็กของเรามีความสูงอยู่ลำดับที่เท่าไร เช่น

ความสูงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 97 (P97) หมายถึง เด็กอายุและเพศเดียวกันนี้ 100 คน จะมีคนอื่นสูงกว่า 3 คน ถือว่าเด็กมีแนวโน้มพัฒนาการเจริญเติบโตที่สูงกว่าปกติ (มีความสูงอยู่ในช่วงแนวหน้าหรือต้นแถวของเด็กกลุ่มนี้)

ความสูงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 (P75) หมายถึง เด็กอายุและเพศเดียวกันนี้ 100 คน จะมีคนอื่นสูงกว่า 25 คน ถือว่าเด็กมีแนวโน้มพัฒนาการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างสูงกว่าปกติ

ความสูงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 (P50) หมายถึง เด็กอายุและเพศเดียวกันนี้ 100 คน จะมีคนอื่นสูงกว่า 50 คน ถือว่าเด็กมีแนวโน้มพัฒนาการเจริญเติบโตที่ปกติ (อยู่กลางแถวของเด็กกลุ่มนี้)

ความสูงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 (P25) หมายถึง เด็กอายุและเพศเดียวกันนี้ 100 คน จะมีคนอื่นสูงกว่า 75 คน

ความสูงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 3 (P3) หมายถึง  เด็กอายุและเพศเดียวกันนี้ 100 คน จะมีคนอื่นสูงกว่า 97 คน (มีความสูงอยู่ในช่วงปลายแถวเด็กกลุ่มนี้) เป็นต้น

เด็กที่มีกราฟการเจริญเติบโตอยู่ที่ความสูงต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 3 ของกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กเพศและอายุเดียวกัน หรือเด็กมีความสูงต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 (กรณีที่เด็กมีคุณพ่อสูงเกิน 170 เซนติเมตร และมีคุณแม่สูงเกิน 157 เซนติเมตร) หรือเด็กที่มีกราฟการเจริญเติบโตที่ช้าลง เช่น เมื่อปีที่แล้วมีส่วนสูงอยู่ที่ P90 แต่ปีนี้มีส่วนสูงอยู่ที่ P75 ถือว่าเริ่มมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ และมีโอกาสเกิดภาวะตัวเตี้ย (Short stature) จึงควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติ และเริ่มการรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งนอกจากแพทย์จะประเมินความสูงโดยอาศัยกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตแล้ว อาจมีการซักประวัติในเรื่องสุขภาพทั่วไป การออกกำลังกาย การหลับนอน อาหารการกิน อุปนิสัย ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ประวัติการตั้งครรภ์และการคลอดของเด็ก น้ำหนักตัวและความยาวแรกเกิด การคลอดลำบากมีการให้ออกซิเจน ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว รวมทั้งความสูงและการเข้าสู่วัยรุ่นของคุณพ่อคุณแม่ และญาติใกล้ชิด ตลอดจนอาจต้องตรวจเลือด และเอกซเรย์ดูอายุกระดูกร่วมด้วย

การวัดความสูงที่ดีและถูกต้อง

1.  ควรใช้เครื่องวัดความสูงที่ได้มาตรฐาน เครื่องเดียวกันทุกครั้ง เพื่อลดข้อบกพร่องของเครื่องวัดความสูงจากการวัดความสูงในแต่ละครั้ง

2.  ท้ายทอย หลัง สะโพก ส้นเท้า ควรสัมผัสผนังที่อยู่ในแนวตั้ง

3.  ควรยืนตัวตรงให้เต็มเท้า วางส้นเท้าให้ชิดผนัง ไม่แหงนหน้าหรือก้มหน้า

4.  อุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้วางทาบบนศีรษะเพื่อดูตำแหน่งความสูง ควรมีความแข็งและหนาพอสมควรเพื่อสามารถวางทาบบนศีรษะในลักษณะขนานกับพื้น ไม่กระดกขึ้นหรือลง จะบอกค่าความสูงได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

 

 dot
รู้จักกับเรา
dot
bulletที่มาของเว็บไซต์
bulletกุมารแพทย์ผู้ตอบคำถาม-ให้ข้อมูลทางวิชาการ
dot
รายชื่อโรงพยาบาลที่มีกุมารแพทย์ด้านระบบต่อมไร้ท่อฯ***
dot
bulletกรุงเทพฯ
bulletต่างจังหวัด
dot
ลูกโตไม่ทันเพื่อนเรื่องเล็ก..แก้ไขได้
dot
bulletพัฒนาการของหนูตอนอยู่ในท้องแม่
bulletเริ่มตั้งไข่จนเป็นวัยรุ่น
bulletเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น
bulletการประเมินและคาดคะเนความสูงสุดท้ายเมื่อเป็นผู้ใหญ่
bulletปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
bulletภาวะตัวเตี้ยและการวินิจฉัย
bulletการประเมินปัญหาการเจริญเติบโต
bulletสาเหตุทีทำให้เด็กตัวเตี้ย
bulletปัญหาทางจิตใจและอารมณ์ในเด็กที่มีตัวเตี้ย
bulletเด็กตัวเตี้ยกับการเล่นกีฬา
bulletสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรปฏิบัติเมื่อลูกมีภาวะตัวเตี้ย
bulletฮอร์โมนเจริญเติบโต
bulletการรักษาด้วยฮอร์โมนเจริญเติบโต
bulletขนาดและการบริหารฮอร์โมนเจริญเติบโต
bulletการฉีดฮอร์โมนเจริญเติบโต
bulletการเก็บฮอร์โมนเจริญเติบโต
Copyright © 2010 All Rights Reserved.