dot dot
กรุงเทพฯ

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ หรือระบบฮอร์โมน คือ แพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาคนไข้เด็กที่มีปัญหาด้านการเจริญเติบโต และความผิดปกติของฮอร์โมนในร่างกาย เช่น เด็กตัวเตี้ยหรือสูงผิดปกติ เด็กอ้วน เด็กที่เข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็วหรือช้าก่อนวัย รวมถึงเด็กที่มีความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่ออื่น ๆ เช่น โรคขาดฮอร์โมนเจริญเติบโต โรคเบาหวาน โรคเบาจืด โรคของต่อมธัยรอยด์ โรคของต่อมหมวกไต โรคที่มีความผิดปกติในการเจริญและพัฒนาของอวัยวะเพศ เป็นต้น

ดังนั้นหากคุณพ่อ คุณแม่ สังเกตเห็นว่า ลูกโตไม่ทันเพื่อน หรือ มักมีคำถามเสมอว่า ลูกจะตัวเตี้ยหรือไม่ รู้สึกว่าลูกโตเป็นสาวเร็วเกินไป หรือมีปัญหาอื่นใดที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของลูก ควรพาลูกไปพบและปรึกษาคุณหมอได้ ณ โรงพยาบาลที่มี กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ ได้แก่dot
รู้จักกับเรา
dot
bulletที่มาของเว็บไซต์
bulletกุมารแพทย์ผู้ตอบคำถาม-ให้ข้อมูลทางวิชาการ
dot
รายชื่อโรงพยาบาลที่มีกุมารแพทย์ด้านระบบต่อมไร้ท่อฯ***
dot
bulletกรุงเทพฯ
bulletต่างจังหวัด
dot
ลูกโตไม่ทันเพื่อนเรื่องเล็ก..แก้ไขได้
dot
bulletพัฒนาการของหนูตอนอยู่ในท้องแม่
bulletเริ่มตั้งไข่จนเป็นวัยรุ่น
bulletเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น
bulletการประเมินและคาดคะเนความสูงสุดท้ายเมื่อเป็นผู้ใหญ่
bulletปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
bulletภาวะตัวเตี้ยและการวินิจฉัย
bulletการประเมินปัญหาการเจริญเติบโต
bulletสาเหตุทีทำให้เด็กตัวเตี้ย
bulletปัญหาทางจิตใจและอารมณ์ในเด็กที่มีตัวเตี้ย
bulletเด็กตัวเตี้ยกับการเล่นกีฬา
bulletสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรปฏิบัติเมื่อลูกมีภาวะตัวเตี้ย
bulletฮอร์โมนเจริญเติบโต
bulletการรักษาด้วยฮอร์โมนเจริญเติบโต
bulletขนาดและการบริหารฮอร์โมนเจริญเติบโต
bulletการฉีดฮอร์โมนเจริญเติบโต
bulletการเก็บฮอร์โมนเจริญเติบโต
Copyright © 2010 All Rights Reserved.