dot dot
ปรึกษาแพทย์

คำถามที่ส่งเข้ามา จะตอบและให้ข้อมูลโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

กรุณาให้ข้อมูลอย่างละเอียดที่สุด เพื่อแพทย์จะสามารถตอบคำถามให้ท่านได้อย่างแม่นยำ ถูกต้อง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น ลูกสาวหรือลูกชาย อายุ (ปีและเดือน) ความสูงและน้ำหนักของลูก ความสูงพ่อและแม่ ประวัติการพัฒนาการของเด็ก อาการ การรักษา ชื่อยาที่ใช้อยู่ เป็นต้น

หมายุเหตุ : www.kidgrowth.net ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบเฉพาะคำถามเกี่ยวกับปัญหาด้านระบบต่อมไร้ท่อ หรือด้านการเจริญเติบโตและความผิดปกติของฮอร์โมนในเด็ก


ชื่อ-นามสกุล :
Email :  *
คำถาม :
อายุของเด็ก (ปี) :
(เดือน) :
เพศของเด็ก :
ความสูงของเด็ก (เซนติเมตร) :
น้ำหนักของเด็ก (กิโลกรัม) :
ความสูงของแม่ (เซนติเมตร) :
ความสูงของพ่อ (เซนติเมตร) :
สำหรับเด็กหญิง ให้ระบุอายุที่เริ่มมีประจำเดือน (ปี/เดือน) :
สำหรับเด็กชาย ให้ระบุอายุที่เริ่มมีเสียงแตกหนุ่ม (ปี/เดือน) :
ประวัติการเจริญเติบโตของเด็ก :
ความยาวของเด็กตอนแรกเกิด (เซนติเมตร) :
น้ำหนักของเด็กตอนแรกเกิด (กรัม) :
ตอนเด็กแรกเกิดตัวเหลืองหรือไม่ : เหลือง
ไม่เหลือง
ตอนเด็กแรกเกิดต้องให้ออกซิเจนหรือไม่ : ต้องให้
ไม่ต้องให้
เด็กมีโรคประจำตัวหรือไม่ (ถ้ามี โปรดระบุ) :
ตอนท้องแม่น้ำหนักตัวขึ้นกี่กิโลกรัม :
แม่มีประจำเดือนเมื่ออายุ (ปี) :
พ่อเสียงแตกหนุ่มเมื่ออายุ (ปี) :


dot
รู้จักกับเรา
dot
bulletที่มาของเว็บไซต์
bulletกุมารแพทย์ผู้ตอบคำถาม-ให้ข้อมูลทางวิชาการ
dot
รายชื่อโรงพยาบาลที่มีกุมารแพทย์ด้านระบบต่อมไร้ท่อฯ***
dot
bulletกรุงเทพฯ
bulletต่างจังหวัด
dot
ลูกโตไม่ทันเพื่อนเรื่องเล็ก..แก้ไขได้
dot
bulletพัฒนาการของหนูตอนอยู่ในท้องแม่
bulletเริ่มตั้งไข่จนเป็นวัยรุ่น
bulletเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น
bulletการประเมินและคาดคะเนความสูงสุดท้ายเมื่อเป็นผู้ใหญ่
bulletปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
bulletภาวะตัวเตี้ยและการวินิจฉัย
bulletการประเมินปัญหาการเจริญเติบโต
bulletสาเหตุทีทำให้เด็กตัวเตี้ย
bulletปัญหาทางจิตใจและอารมณ์ในเด็กที่มีตัวเตี้ย
bulletเด็กตัวเตี้ยกับการเล่นกีฬา
bulletสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรปฏิบัติเมื่อลูกมีภาวะตัวเตี้ย
bulletฮอร์โมนเจริญเติบโต
bulletการรักษาด้วยฮอร์โมนเจริญเติบโต
bulletขนาดและการบริหารฮอร์โมนเจริญเติบโต
bulletการฉีดฮอร์โมนเจริญเติบโต
bulletการเก็บฮอร์โมนเจริญเติบโต
Copyright © 2010 All Rights Reserved.