dot dot
การคำนวณความสูงสุดท้ายเมื่อเด็กหยุดโต หรือเมื่อเด็กโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว

A. สิ่งที่ควรทำก่อน  

A1 นำความสูงของเด็ก (เป็นเซนติเมตร) และอายุ (เป็นปีและเดือน) ในแต่ละช่วงอายุ ไปจุดลงบนกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตให้ถูกต้องตามเพศ (กราฟสีชมพู สำหรับเด็กหญิง หรือ กราฟสีฟ้าสำหรับเด็กชาย) เพื่อประเมินดูว่าเด็กมีแนวโน้มการเจริญเติบโตเป็นไปตามเส้นกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่เท่าไร (ดูตัวอย่างประกอบสำหรับอายุ 2-19 ปี :   คลิกเลือก เด็กหญิง หรือ เด็กชาย)

A2  ติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ดูแนวโน้มว่าลดลงหรือเพิ่มขี้นจากเดิมหรือไม่ พร้อมกับสนใจการเปลี่ยนแปลงทางกายควบคู่กันไป

A3 พิจารณาดูเส้นกราฟการเจริญเติบโตของเด็ก หากพบว่า

- เด็กมีกราฟการเจริญติบโตอยู่ที่ความสูงต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 3 ของกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กเพศและอายุเดียวกัน  หรือ

- เด็กมีความสูงต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 (กรณีที่เด็กมีพ่อสูงเกิน 170 เซนติเมตร และแม่สูงเกิน157 เซนติเมตร) หรือ

- เด็กมีกราฟการเจริญเติบโตที่ช้าลง  คือ เด็กที่ยังไม่เข้าสู่วัยรุ่น (เด็กหญิงอายุ 4-8ปี และเด็กชายอายุ 4-10 ปี) มีอัตราการเพิ่มความสูงต่ำกว่า 5 ซม.ต่อปี

ถือว่าเด็กเริ่มมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ และมีโอกาสเกิดภาวะตัวเตี้ย จึงควรรีบไปปรึกษากุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบต่อมไร้ท่อฯ

A4 นอกจากดูเส้นกราฟการเจริญเติบโตของเด็กแล้ว การเอกซ์เรย์ดูอายุกระดูกก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยพิจารณาว่าเด็กมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ช้าไปหรือเร็วไป  ความสูงเมื่อเด็กหยุดโตจะเป็นเท่าไร และเด็กจะโตได้อีกกี่ปี

A5 คุณพ่อ คุณแม่ สามารถคลิกเข้าไปดูรายชื่อกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบต่อมไร้ท่อฯ และรายชื่อโรงพยาบาลที่มีกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ ได้ในเว็บไซต์นี้

อ่านเพิ่มเติมเรื่องกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต คลิกที่นี่

B. การใช้สูตรการพยากรณ์ความสูงสุดท้ายของเด็ก มีคำแนะนำดังนี้ 

B1 สูตรนี้เป็นการพยากรณ์ความสูงสุดท้ายของเด็ก (เมื่อหยุดโต) จากความสูงของพ่อแม่ (Midparenteral Height ; MPH หรือ Target Height)

B2 สูตรนี้เป็นการประเมินความสูงในขณะนั้นๆ หรือความสูงเมื่อเด็กอายุเกิน 4 ปี ว่ามีแนวโน้มในอนาคตว่าความสูงเมื่อหยุดโตจะเป็นเท่าไร ซึ่งความเป็นจริงในอนาคตความสูงอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง

B3 ความสูงของเด็ก พ่อ และแม่ ที่ใช้คำนวณในสูตรนี้ จะต้องมีหน่วยเป็นเซนติเมตรเท่านั้น

B4  คำนวณความสูงสุดท้ายจาก MPH สำหรับเด็กผู้ชาย คลิกที่นี่!!! 

      คำนวณความสูงสุดท้ายจาก MPH สำหรับเด็กผู้หญิง คลิกที่นี่!!!

B5 นำความสูงและอายุของเด็ก ณ ขณะนี้ และช่วงของความสูงที่เป็นไปได้เมื่อเด็กหยุดโตที่ได้จากการคำนวณในข้อ B4 ไปจุดลงบนกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต (จาก A1) แล้วพิจารณาควบคู่กันว่าเด็กมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่จะไปถึงช่วงของความสูง (B4) มากน้อยเพียงใด หากเห็นว่าโอกาสมีน้อยประกอบกับเส้นกราฟการเจริญเติบโตของเด็กที่ผ่านๆ มาเป็นไปตามข้อ A3 สมควรรีบพาเด็กไปพบกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบต่อมไร้ท่อฯ เสียแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะสาย เกินกว่าจะแก้ไขได้ (ดูตัวอย่างประกอบ คลิกเลือก เด็กหญิง หรือ เด็กชาย)หน้า 1/1
1
[Go to top]dot
รู้จักกับเรา
dot
bulletที่มาของเว็บไซต์
bulletกุมารแพทย์ผู้ตอบคำถาม-ให้ข้อมูลทางวิชาการ
dot
รายชื่อโรงพยาบาลที่มีกุมารแพทย์ด้านระบบต่อมไร้ท่อฯ***
dot
bulletกรุงเทพฯ
bulletต่างจังหวัด
dot
ลูกโตไม่ทันเพื่อนเรื่องเล็ก..แก้ไขได้
dot
bulletพัฒนาการของหนูตอนอยู่ในท้องแม่
bulletเริ่มตั้งไข่จนเป็นวัยรุ่น
bulletเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น
bulletการประเมินและคาดคะเนความสูงสุดท้ายเมื่อเป็นผู้ใหญ่
bulletปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
bulletภาวะตัวเตี้ยและการวินิจฉัย
bulletการประเมินปัญหาการเจริญเติบโต
bulletสาเหตุทีทำให้เด็กตัวเตี้ย
bulletปัญหาทางจิตใจและอารมณ์ในเด็กที่มีตัวเตี้ย
bulletเด็กตัวเตี้ยกับการเล่นกีฬา
bulletสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรปฏิบัติเมื่อลูกมีภาวะตัวเตี้ย
bulletฮอร์โมนเจริญเติบโต
bulletการรักษาด้วยฮอร์โมนเจริญเติบโต
bulletขนาดและการบริหารฮอร์โมนเจริญเติบโต
bulletการฉีดฮอร์โมนเจริญเติบโต
bulletการเก็บฮอร์โมนเจริญเติบโต
Copyright © 2010 All Rights Reserved.